Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Lehel Vezér Gimnázium

5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.

www.lvg.hu

igazgato.lvg@gmail.com

+36-57-500-580

ÚTMUTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSHEZ

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat.  A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.

Mik azok a személyes adatok?

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Egy héttel ezelőtt iskolánk a magyar közneveléssel együtt áttért a digitális oktatásra. Múlt hétfőn leült a nevelőtestület, hozott néhány szabályt, felállított prioritásokat, s elkezdte ezen új szabályok mentén a felkészülést erre az általunk még nem tapasztalt helyzetre. A múlt hét a felkészüléssel, az Önök, a Ti általatok már jól ismert SZTD, azaz a szülő-tanár-diák partnerek feladatainak összehangolásával telt. Ennek megfelelően az iskola a Google Classroom által biztosított lehetőségeket felhasználva, a Kréta-rendszer segítségével el tudta indítani a munkát. Ezeket kiegészítve elindítottunk valós idejű konzultációkat, tanórákat, amelyekkel a tananyag elmélyítését, a kapcsolatok megőrzését kívántuk elérni. Az út elején járunk, a kihívás nagyon nagy, de azt már most is pontosan látjuk, hogy mind a három partner átérzi a saját felelősségét, s egymást segítve halad ezen a ki nem taposott úton. Csak így tud működni. Szeretném megköszönni Önöknek, kedves Szülők, s Nektek, leheles diákok, hogy támogatjátok erőfeszítésünket. Hisz ez mindannyiunk érdeke. Köszönjük a biztató visszajelzéseket. Soha még nem estek ezek ilyen jól, mint most. S engedjék meg, hogy ezen a fórumon is megköszönjem az iskola nevelőinek, s minden kollégámnak ezt a helytállást. S bár még az út elején járunk, de nyugodtak vagyunk, teljesíteni fogjuk a kitűzött célokat.

Kedves végzős Diákok!

Rátok ez a helyzet még nagyobb terhet ró. Hisz előttetek az érettségi. Látjuk, hogy megfelelő komolysággal, odafigyeléssel végzitek el a kiszabott feladatokat.   Mindenki azért dolgozik, hogy az előttetek álló kihívást tudjátok teljesíteni.

Még egyszer köszönöm a közös munkát, s kérek mindenkit, ha bármi gondja, kérdése van, bátran forduljon hozzánk!

Jászberény, 2020. 03. 23.

Antics István                           
intézményvezető               
          

 

FIGYELEM!

Tisztelt Szülők!

Ha a KRÉTA felületén való belépés során problémájuk akadna, az alábbi e-mail címen jelezzék (gyerek neve és osztálya): berkoildi@gmail.com
 
Igazgatóság

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Tanulói notebook üzembehelyezési útmutatók

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk