Webmail

Határtalanul

Felvételt nem nyert tanulók fellebbezési kérelme

A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet a Lehel Vezér Gimnázium intézményvezetőjének kell eljuttatni: Antics István Lehel Vezér Gimnázium Jászberény Szentháromság tér 1.

A levél címzettje a fenntartó legyen: Jászberényi Tankerületi Központ, Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató úr, mert a másodfokú döntést a fenntartó hozza.

A fellebbezési kérelmet az alábbiakban letölthető nyomtatványon kérnjük beadni.

- A fellebbezési nyomtatvány letöltése (.doc) -

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyolc évfolyamos képzésre az alábbi módon történik a jelentkezés a 2018/2019-es tanévre.

- A tájékoztató ide kattintva tölthető le -

Kérjük, hogy a nyolc évfolyamos osztályba történő jelentkezéshez hozzák magukkal, vagy juttassák el postai úton, ajánlott küldeményként intézményünkbe az alábbi dokumentumokat a kinyomtatott jelentkezési lappal együtt.

  1. a 2. osztály év végi bizonyítványának fénymásolata
  2. a 3. osztály év végi bizonyítványának fénymásolata
  3. a 4. osztály félévi bizonyítványának fénymásolata
  4. az írásbeli felvételi vizsga értékelő lapja

A jelentkezési lapon a következő tantárgyak eredményeit tüntessék fel:

         magyar nyelv
         magyar irodalom
         angol nyelv/.....nyelv
         matematika
         természetismeret

Lehel Vezér Gimnázium OM-azonosító: 038139

Lehel Vezér Gimnázium címe:
5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.

Felhívjuk szíves figyelmüket, ha a jelentkezéssel kapcsolatban problémájuk van, segítséget kérhetnek az iskola titkárságán 08:00 és 15:00 óra között Györgyné Sas Mária iskolatitkártól.

Kérjük, hogy 2018-ban is támogassák alapítványunkat a személyi jövedelemadójuk 1%-ával

Kedves Szülők! Kedves Támogatók!

Köszönjük, ha az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták iskolai alapítványunkat! Az ebből befolyt összeget egy éven belül fel kell használnunk (így is teszünk), erről honlapunkon is tájékozódhatnak. 

A "TEHETSÉGET 2000-RE!" iskolai alapítványunk fő céljai közé tartozik az iskolai nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, a kulturális és sport tevékenység színesítése, a versenyeztetés, az idegen nyelvek tanulásának elősegítése, tanulóink bel- és külföldi táboroztatása, a tehetséges és rászoruló tanulók támogatása.

Kérjük, hogy 2018-ban is támogassák alapítványunkat személyi jövedelemadójuk
1 %-ával! Támogatásuk esetén nyilatkozatukat az illetékes adóhivatalhoz kell eljuttatni. 
 
"TEHETSÉGET 2000-RE! ALAPÍTVÁNY"
adószáma: 18820504-1-16
 
 

Segítségüket köszönjük!

Berkóné György Ildikó                                  Antics István
     kuratóriumi tag                                 a kuratórium elnöke

 

FEJLESZTÉS A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUMBAN

A jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban az EFOP-4.1.3-17-2017-00342 azonosítószámú ”Negyedszázadnyi megújulás” pályázat keretében kerül sor fejlesztésre. A projekt keretein belül a nevelés-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek és azok elérését szolgáló folyosók felújítása, a közlekedők felújítása, átalakítása valósul meg. Az energetikai korszerűsítés alatt pedig az iskola két épületszárnyának villamos rendszere megújul.  A projekt keretében fizika és kémia oktatást segítő eszközök és tantermi bútorok beszerzése is történik. Az elnyert összeg: 142.610.000 Ft.

A megvalósítás időszaka: 2017. október 01 – 2018. október 31.

Iskolaújság

Megjelent a Lehel Vezér Gimnázium újságjának legújabb száma. (katt a képre!)

Tisztelt Érdeklődő! Kedves leheles Közösség!

Iskolánk 2017-ben ünnepli fennállásának 250. évfordulóját. Ennek kapcsán szeretnénk két kiadványt megjelentetni. Az egyik a Tablók könyve 2017, amely a 2010-ben megjelent hasonló nevű könyv folytatása, kiegészítése. Ennek ára 3500 Ft. A másik kiadvány az ötévente megjelenő könyvünk folytatása, amely a Krónika 2017 címet viseli, s amelyben az elmúlt öt év eseményei mellett visszatekintünk az elmúlt évtizedekre is. Ennek előfizetéses ára 2500 Ft.
Mindkettő megvásárlására előre lehet jelentkezni, megrendelni a gimnázium titkárságán (5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.).

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: +36-57-500-580.

1767-2017

    Idén 250 éves a Lehel Vezér Gimnázium   


Hazánkban alig tucatnyi olyan középiskolát találunk, mely 250 éve működik, szolgálja azt a közösséget, mely létrehozásán fáradozott egykoron. E kevesek közé tartozik a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium, mely az ország egyik legjobb középfokú oktatási intézményének is számít. Az 1700-as években főként egyházi iskolákat alapítottak, így piarista, bencés gimnázium van több, ma is működő. A Lehel abban is egyedülálló, hogy nem az egyház, hanem a jászok civil közössége és Dózsa Pál jászkerületi kapitány tartotta fontosnak a gyermekek magas szintű oktatását 1767-ben. Sok jeles tudós, kiváló szakember tudását, későbbi sikereit alapozta meg ez az Alma Mater.


Ritka jubileum – idén 250 éves a Lehel Vezér Gimnázium

Hazánkban alig tucatnyi olyan középiskolát találunk, mely 250 éve működik, szolgálja azt a közösséget, mely létrehozásán fáradozott egykoron. E kevesek közé tartozik a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium, mely az ország egyik legjobb középfokú oktatási intézményének is számít.

Tovább a cikkre >>>

Fotók megtekintése >>>

A JTTV tudosítása >>>

Támogatóink

Google Drive

Mozanapló

2017/2018-as órarend

Az LVG a Facebookon

A Lehel Vezér Gimnázium

Az iskolaújság számai