Webmail

Menza étlap

LVG film

A Lehel Vezér Gimnáziumba a 2020/2021-es tanévre felvételt nyert tanulók listája


Matematika osztály (0001) 
Oktatási azonosító
72587229701
72587226559
72587236528
72585521845
72570197854
72587224901

A fellebbezésre vonatkozó információk az alábbiakban találhatók:

"Előírás szerint fel kell hívnom a figyelmét, hogy e döntés ellen jogorvoslattal élhet a Nkt. 37. § (3) bekezdése, ill. a 20/2012. EMMI-rendelet 45. §-a alapján ezen határozat kézhez vétele utáni 15 napon belül az alábbi címről letölthető kérelem kitöltésével: - kérelem letöltése -

A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet a Lehel Vezér Gimnázium intézményvezetőjéhez kell benyújtani az iskola fenntartójának címezve (Jászberényi Tankerületi Központ, Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató úr). A veszélyhelyzetre való tekintettel a kérelmet (a formanyomtatvány az iskola honlapján található) lehetőség szerint az iskola hivatalos e-mail címére legyenek szívesek elküldeni (igazgato.lvg@gmail.com), vagy a Lehel Vezér Gimnázium portáján kérjük leadni."

Kérjük, hogy támogassák alapítványunkat a személyi jövedelemadójuk 1%-ával

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!

Köszönjük, hogy az elmúlt évben is támogatták a személyi jövedelemadójuk 1%-ával a 253 éves Lehel Vezér Gimnáziumban működő iskolai alapítványunkat. Az ebből befolyt összeget (1 276 840 Ft) egy éven belül felhasználjuk, erről honlapunkon is tájékozódhatnak. A „TEHETSÉGET 2000-re!” iskolai alapítványunk, amely immár harmadszor nyerte el az „Akkreditált kiváló tehetségpont” címet, fő céljai közé tartozik az iskolai nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, a kulturális és sporttevékenység színesítése, a versenyeztetés, az idegen nyelvek tanulásának elősegítése, tanulóink bel- és külföldi táboroztatása, a tehetséges és rászoruló tanulók támogatása.

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Lehel Vezér Gimnázium

5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.

www.lvg.hu

igazgato.lvg@gmail.com

+36-57-500-580

Támogatóink

E-NAPLÓ belépés

2019/2020-as órarend

Az LVG a Facebookon

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk