Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

Tanévnyitó a Lehel Vezér Gimnáziumban

Igazgatói beszéd:

Tisztelt Szülők! Kedves Kollégák, leheles Tanulók!

Tisztelettel köszöntök mindenkit a Lehel Vezér Gimnázium 2020-2021-es tanévének tanévnyitó ünnepségén. Egy olyan tanévnyitón, amely az előző évekhez képest sok mindenben megváltozott. Március óta küzdünk hazánkban, a világban, iskolánkban egy olyan fenyegetéssel, amelyről korábban csak hírekből, szóbeszédből, s a történelemkönyvekből értesültünk, tanultunk. Távolinak tűnő eseményként gondoltunk rá, s a valódi súlyát fel nem fogó szemlélőként tekintettünk a járványokra, vírusokra. Mindez nagyon gyorsan megváltozott. S magunkban is át kellett értékelnünk sok mindent. Március 16-án iskolánk is áttért a digitális oktatásra. Fegyelmezetten, a lehetőségeket szem előtt tartva szerveztük meg életünket. Büszkén mondhatom, hogy a diákság, a szülők és a pedagógusok jelesre vizsgáztak. A célt, amit kitűztünk, teljesítettük. A tanítás folyt, a munka zajlott, megtanultunk használni új platformokat, eszközöket, technikákat. Le tudtuk zárni a tanévet, sikeres érettségi felkészítés zajlott. Nagyon nehéz volt. Embert próbáló megmérettetés.  Eközben sok kompromisszumot kötöttünk, ezek némelyike nagyon is szívszorító volt. Végzőseink hozták a legnagyobb áldozatot. Elmaradtak a tanulmányaik végén megszokott események: nem tudtak elbúcsúzni tanáraiktól, nem volt szerenád, nem volt bolondballagás, s ami a legszomorúbb, nem volt klasszikus ballagás. Zenével, énekkel, mosolygó nevelőkkel, büszke szülőkkel. S kétórás igazgatói beszéddel. Helyette virtuális ballagást szerveztek a szülők, 11.-es tanulók, iskolánk nevelőtestülete. Több mint 11 ezren kattintottak a You Tube-ra feltett videóra…de ez akkor sem volt az igazi.

Mindezeket az áldozatokat úgy hoztuk, hogy reménykedtünk, vége lesz őszre ennek a pandémiás helyzetnek. Úgy búcsúztunk mi is tanárok egymástól június végén, hogy augusztusban visszatér minden a régi kerékvágásba. Beszélgetve a nyár folyamán a szülőkkel, tanulókkal, azt konstatáltam, hogy olyan helyzet alakult ki, ami talán még soha nem volt. Minden szülő, diák, tanár örömmel várta a tanévkezdést.

Ha most körbenéznek, látják, hogy nem minden alakult a terveknek megfelelően. Óvatos léptekkel indulunk a tanévnek. Most a tanévnyitón is kerüljük a nagyobb tumultust. Nincs itt mind a 672 tanuló, 56 tanár és dolgozó. Csak a bejövő osztályok tanulói, szüleik, a 10. évfolyam, a tanárok és néhány vendég. Szóval betartjuk az előírásokat. Most is és később is. Az oktatási kormányzat kiadott egy Intézkedési tervet, amely alapján a Lehel Vezér Gimnázium is elkészítette saját szabályzatát. Ezt minden szülő és tanuló meg fogja ismerni. Néhány elemét engedjék meg, hogy most is megosszam Önökkel, veletek:

  • Ha belépsz az iskolába, illetve egy-egy osztályterembe, használd az ott található kézfertőtlenítőt! Ezzel együtt gyakran moss kezet, használj kézfertőtlenítőt! Ez utóbbit iskolánk fenntartója, a Jászberényi Tankerületi Központ biztosítja.
  • Igyekezz biztonságos távolságot tartani – amennyire csak lehet – a folyosón, az udvaron! Kerüld a csoportosulást az iskolán belül és az iskolán kívül is!
  • Ne fogj kezet senkivel!
  • Bármennyire is örülsz barátaidnak, most ne öleld, puszild meg őket!
  • Használj az orrodat és a szádat eltakaró maszkot a folyosón történő közlekedéskor! Az osztályteremben, órán is viselj lehetőség szerint!
  • A könyökhajlatodba, papír zsebkendőbe tüsszents, köhögj, majd moss kezet vagy használj fertőtlenítőt!

Egyszerű, reményeink szerint érthető szabályok. Mindenkit nyomatékosan kérek, hogy tartsák be, tartsuk be. Így tudunk működni, s ami szintén fontos egy olyan iskolában, amely az egyetemre készít fel, eredményesen működni. Tisztelettel kérem a szülőket, hogy segítsenek nekünk abban, hogy gyermekeik hozzanak maszkot mindennap magukkal. Így együtt megbirkózunk a nehézségekkel.

Tisztelt Szülők! Kedves Kollégák, leheles Tanulók!

A 2020 márciusában felfüggesztett EFOP 3.2.5-17-2017-0016-os ”Együtt-működés a természettudomány útján” pályázat ebben az évben is folytatódott, üzemlátogatásokat, szakköröket, nyílt napokat, illetve augusztusi nyári tematikus táborokat szerveztünk. Emellett tanulóink részt vettek az ELTE-n Észbontó foglalkozásokon is. A program 2020. november végén fejeződik be.

Azt mondtam, hogy eredményesen le tudtuk zárni az elmúlt tanévet. Nézzük meg, milyen is volt az eredmény. Osztályokra s évfolyamra lebontva. Végzőseink számára a korábbi évekhez viszonyítva volt egy újdonság. Hiszen első ízben tették kötelezővé a továbbtanuláshoz az emelt szintű érettségi vizsgát.

A 12.A osztályban 28-an érettségiztek. Érettségi átlaguk 4,36 volt. Mind a 28-an beadták jelentkezésüket valamilyen felsőfokú oktatási intézménybe. Közülük mindannyian bekerületek a felsőoktatásba, illetve a felsőoktatási szakképzésbe. Ez az érettségizettek/felvettek arányát tekintve 100 %. Gratulálok a tanulóknak, köszönöm az osztályban tanító kollégák, külön dr. Tóthné Fintor Anita osztályfőnök tanárnő munkáját.

A 12. B osztályban 31 tanuló érettségizett. Érettségi átlageredményük 4,16 volt. A tanulók közül 30-an felvételiztek, 29-en be is kerültek a felsőoktatásba. Ez 93%. Gratulálok a tanulóknak, köszönöm az osztályban tanító kollégák és természetesen Nagy Sándor tanár úr osztályfőnöki munkáját.

Következzék a 12. C! Ebben az osztályban 29 tanuló szerezte meg az érettségi bizonyítványt. Érettségi átlaguk 4,59 volt. A 29 tanulóból 29-en nyertek felvételt valamelyik felsőoktatási intézménybe. Ez az érettségizettek/felvettek arányát tekintve 100%. Gratulálok a tanulóknak, köszönöm az osztályban tanító kollégáim és az osztályfőnök, Tábi Gizella tanárnő munkáját.

Végezetül nézzük a 12. N osztályunkat! Ebben a nyolc évfolyamos osztályban 29-en érettségiztek, átlaguk 4,68 volt. A 29 tanulóból 28-an bejutottak a felsőoktatásba. Ez 96 %. Gratulálok a tanulóknak, köszönöm az osztályban tanító kollégáim és az osztályfőnök, Rigó András tanár úr munkáját.

Ha mindent egybevetünk, iskolánk 2020-as, végzős évfolyamának érettségi eredménye 4,44, felvételi eredménye 97 %. Még egyszer köszönöm mindenkinek, tanárnak, szülőnek, diáknak a munkáját. Azaz az SZTD-nek. Kívánom volt tanulóinknak, most már öregdiákjainknak, hogy találják meg helyüket a felsőoktatás, a munka világában, váljanak sikeres, boldog felnőtté.

Tisztelt Szülők! Leheles Tanulók!

Ahogy már említettem, nem volt ballagási ünnepség, de tanévzáró sem. Így azokat a tanulókat sem tudtam köszönteni, akik nem voltak valamelyik végzős osztály diákjai, s akik tanulmányi munkájukkal, versenyeredményeikkel öregbítették alma materük hírnevét. Most ezt pótlóm. Természetesen minden eredmény megtalálható iskolánk honlapján. Most azokat szólítom, akik a pandémias helyzet miatt nem tudtak részt venni az eredményhirdetéseken. S bár nektek, akik újak vagytok iskolánkban, még ismeretlenek ezek a tanulók, nevelőtestületünk fontosnak érzi, hogy lássátok, érdemes keményen dolgozni. A célok így valósulhatnak meg. Akinek a nevét felolvasom, kérem, jöjjön ki hozzám.

A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen az 5. évfolyamban az alábbi eredmények születtek. Márkus Viktória egyéni 3. helyen végzett, s a Márkus Viktória, Váczi Dávid, Kovács Zsolt összeállítású csapatunk az első helyet szerezte meg.

A 6. évfolyam csapata, Bathó Gábor, Lévai Zita Kata, Mezei Gréta 2. helyen végzett.

A 8. évfolyam csapata, Bollók Lívia, Nagy Andor, Nagy Barnabás az 1. helyen végzett. Nagy Barnabás egyéniben szintén az 1., s az országos döntőben 32., míg a Varga Tamás Matematikaversenyen országos 16. helyet szerezte meg.

Rusvai Tamás, akkor még 7.-esként a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen egyéni 2., a Varga Tamás Matematikaversenyen megyei 1. helyezést ért el.

A Zrínyi versenyen a 10. évfolyamon Rusvai Zoltán egyéni 3., a 11. évfolyamon Mozsár Balázs szintén 3. helyen végzett.

A Zrínyi szervezői három felkészítő kollégát is jutalmazott. Kérem őket is, fáradjanak ki: Rusvainé Barta Márta, Szabóné Gecse Anikó, Szabó Tímea.

Az „Őseink nyomában” területi honismereti pályázatíró versenyen Márkus Viktória 5. N osztályos tanulónk 3. helyezért ért el.

 

Iskolánk első ízben online szavalóversenyt szervezett. Az alábbi eredmények születtek. Oklevélben részesült Járomi Ádám 5. N, aki az egyéniségéhez leginkább illő verset választotta; Kispál Berta 5.N,  aki a legösszetettebb produkciót mutatta be, Győri Máté 9.N, aki a legkönnyedebb produkcióval bűvölte el a zsűrit, Simon Eszter 9.B,   aki választott versének súlyos gondolatait kedvességgel tolmácsolta, Deme Fanni       10.C, aki egyedi versátiratával örvendeztette meg a zsűrit, Fődi Petra         10.C, aki a természetbe illesztette a költészetet, Eszes Zsuzsanna Virág 11.A, aki angyali kedvességgel mesélt az angyalokról, Felber Dóra 11.N, aki természetes előadásmódjával győzte meg a zsűrit, Szász Emese   11.A, aki egy hívő gondolatait szerény alázattal tolmácsolta.

Iskolánk nevelőtestülete, a „Tehetséget 2000-re!” alapítvány minden év végén díjazza legkiválóbb diákjait. Most ez sem történt meg. A végzősök neveit a digitális ballagáson megismerhették, a többiekét most ismertetem. Íme a testület döntései, amelyek idén is nagyon nehezen születtek meg, hisz sok tehetséges tanulónk van.

A Holló András alapítvány irodalom díját Nagy Emőke 11.N osztályos tanuló érdemelte ki.

Az Ifjú Bujdosó József Alapítvány kémia díját Baráth Kolos 9.N osztályos diáknak szavazta meg a nevelőtestület.

Az Ars et scientia díjnak tudomány kategóriájában Kálmán Zalán 11. N osztályos tanulónk részesült.

Az LVG Lingua díjat Ivanics Márk 11.C-s tanulónk kapja.

A Nagy András Matematika díjat Horváth Boldizsár 11.N osztályos tanulónknak szavazta meg a tanári kar.

Ebben az évben a nevelőtestület az 5-8. évfolyamos tanulóink számára 5 új díjat hozott létre. A Természetbúvár díjat a természet jelenségeinek tanulmányozásában élen járó kisdiáknak, a Bűvös kocka díjat annak, aki logikus gondolkodásával, kreativitásával, s matematika-fizika-informatika versenyeredményekkel tűnik ki társai közül, az „Expecto literatum díjat” a humán érdeklődésű, az LVG Lingua díjat pedig a nyelvtudásban kiemelkedő tanulóknak. Az 5. a „Kis Polihisztor díj”, amelyet az kaphat, aki nagyon sok területen, tantárgyban, sportban, szorgalomban kiemelkedő eredményekkel rendelkezik.

Következzenek a díjazottak:

Természetbúvár díj: Tiborcz Réka 8.N

Bűvös kocka díj: Nagy Barnabás 8.N

„Expecto literatum díj”: Lévai Zita Kata 6.N

LVG Lingua díj: Nagy Andor 8.N

„Kis Polihisztor díj”: Kovács Eszter Tamara 7.N

Gratulálok minden tanulónak, felkészítő pedagógusnak.

A tavalyi tanévben a diákok mellett pedagógusok is részesültek elismerésben:

Rusvainé Barta Márta tanárnő az ifj. Bujdosó József tanári díjban,

Gubáné Kaszab Judit tanárnő a Papp Imre-díjban.

Bartókiné Koczka Éva és Tábi Gizella tanárnőket a nevelőtestület az év tanára díjjal jutalmazta.

Kedves Vendégek!

Az új tanévet hagyományosan négy új osztállyal kezdjük meg. Szeretném köszönteni a még bundásokat, az 5 éves nyelvi előkészítő 9.Ny osztályt és osztályfőnökét, Jászné Horváth Judit tanárnőt. A 9.B osztályt és osztályfőnökét, Fekete Judit tanárnőt. Köszöntöm a matematikában elmélyülő 9.C osztályt és osztályfőnökét, Kisné Sörös Gertrúd tanárnőt. Nagy öröm, hogy egy pályázat segítségével ez a három osztály már megismerkedett egymással, s közösségként kezdheti meg iskolai életét. S szeretném köszönteni iskolánk legfiatalabb tanulóit, az 5.N osztályt és osztályfőnöküket, Nagy Zsófia tanárnőt. Mindnyájuknak jó munkát, és eredményes 4,5,8 évet kívánok! Bízom benne, hogy elődeikhez hasonlóan büszkén viselik a leheles nevet!

 

Kedves Vendégek! Kedves leheles Diákok!

Már csak egy dolgom van. Köszönöm a vendégeknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel évnyitónkat, köszönöm a 10. évfolyam tanulóinak és osztályfőnökeiknek,  Bartókiné Koczka Éva, Bolya Katalin, Tajtiné Orosz Judit tanárnőnek, ill. Csillik Zoltán tanár úrnak a szervezést, a műsort. Mindenkinek legfőképpen jó egészséget, szakmai sikereket kívánok! Ezennel a 2020-21-es tanévet megnyitom.

Köszönöm a figyelmet.

***

A "bundásokat" köszöntik a tizedikesek (Kocsis Zsófia 10.N és Redler Hanna 10.B):

Kedves ötödikes és kilencedikes Diákok! Be kell valljam, egy kicsit furcsa, hogy most én állok itt, készen arra, hogy bevezesselek Titeket a gimnáziumi életbe, tekintve, hogy tavaly ott álltam, ahol Ti. Bizonyára mindannyiótoknak nagy és izgalmas változást jelentett, hogy itt tanultok tovább. Gyakran láttátok a sárga épületet, de most Ti is a részesei lehettek a benne zajló életnek. Nem fogok hazudni, nem lesz könnyű. De hiszen épp ezért jöttetek ide, hogy tanulmányaitokat megerősítsétek és kiterjesszétek. Ebben az iskolában pedig a tanulást és az ehhez párosuló szorgalmat mindennél jobban értékelik. Ahogy a jelmondat szól: „Bölcsen és rendíthetetlenül.” Számomra ez azt jelenti: alaposan, megfontoltan haladj, de sose állj meg. A jó pap holtig tanul ugyebár. Ez a Lehel Vezér Gimnázium célja: „jó papot” nevel belőletek és elindít az élet útján a legértékesebb útravalóval: a tudással.

Az itt eltöltött idő életetek egyik legfontosabb szakasza. Az évek alatt egymást segítve, apró leckék és csalódások árán jöttök rá, hogy kik vagytok, és, hogy kik szeretnétek lenni. Minden jelentéktelennek tűnő esemény –egy nehéz dolgozat, vicces tanóra vagy szüneti beszélgetés- boldog emlékként fog tovább élni Bennetek. Barátság, keserűség, büszkeség, szerelem –ez csak néhány a milliónyi érzelem közül, melyeket minden leheles diák megtapasztal már több, mint negyed évszázada Iskolánk tagjainak lenni nem csupán azt jelenti, hogy az intézmény diákjai vagytok: egy összetartó, támogató közösség részévé váltatok e napon. Szép, örömteli és eseménydús éveket kívánok Nektek! Legyen minden itt eltöltött percetek emlékezetes, és legyetek büszkék az iskolátokra. Szeretettel köszöntünk Benneteket!

 

(Kocsis Zsófia 10.N és Redler Hanna 10.B)

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Az LVG a Facebookon

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk